Jesteś tutaj

Warsztaty z gaszenia pożarów upraw rolnych

Warsztaty z gaszenia pożarów upraw rolnych

 

18 lipca br. w związku z rozpoczynającym się okresem żniw Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu zorganizowała warsztaty z gaszenia pożarów na terenach rolnych, w których uczestniczyła zmiana służbowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz druhny i druhowie OSP z terenu powiatu wągrowieckiego.

Warsztaty zostały podzielone na dwa bloki szkoleniowe teoretyczny i praktyczny. W pierwszej części teoretycznej strażakom zostały przedstawione i omówione zasady bhp oraz techniki gaszenia pożarów na terenach rolnych. W drugiej części warsztatów uczestnicy przemieścili się w teren na pobliską  łąkę, gdzie strażacy przećwiczyli różne metody gaśnicze i działania w obronie zarówno z wykorzystaniem linii gaśniczej jak i zraszaczy montowanych w pojazdach gaśniczych.

Za przygotowanie oraz właściwy przebieg warsztatów odpowiedzialny był dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Wągrowcu st. kpt. Krzysztof Witkowski, który podkreślał zasadność i regularność organizowania podobnych warsztatów.

 

opracowanie: mł. ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu

zdjęcia: st. str. Mikołaj Tubiszewski,  JRG PSP w Wągrowcu, dh Adam Świętek,  OSP Skoki