Jesteś tutaj

Wągrowiec. Strażacy uczyli udzielania pierwszej pomocy.

       W dniach 22 i 25 października 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Klasztornej  odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej dla klas pierwszych.  Zajęcia przeprowadził Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego PSP mł. ogn.  Artur Adamczak. Przekazane informacje teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne  ze sprzętem m.in. defibrylatorem, wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży. Uczestnicy oraz wychowawcy wyrazili nadzieję, że zdobyte umiejętności i wiedza nigdy nie będą potrzebne w realnych sytuacjach.  Podkreślono również celowość takich szkoleń gdyż w pewnych zdarzeniach życia codziennego, odrobina wiedzy i umiejętność wykonania nieskomplikowanych czynności mogą komuś uratować zdrowie czy nawet  życie.  Szkolenie to ma charakter cykliczny gdyż od kilku lat na zaproszenie kadry dydaktycznej wągrowieckiej placówki , w okresie jesienno- zimowym strażacy pojawiają się w tej instytucji i przeprowadzają podobne szkolenia i pogadanki. W zajęciach brało udział około 80  uczestników.

 

Opracował -   mł. kpt. Maciej Roman

Zdjęcia -  mł. ogn. Artur Adamczak