Jesteś tutaj

Wągrowiec - Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP

Wągrowiec - Spotkanie w sprawie dotacji dla jednostek OSP

 

 

W dniu 3 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu wągrowieckiego.

Zorganizowane spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw operacyjnych i planów szkoleniowych, ale w głównej mierze poświęcone było przedstawieniu zasad wykorzystania środków z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” na następujące zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

            W spotkaniu uczestniczyła posłanka na sejm RP Pani Marta Kubiak, która omówiła założenia i cele dotacji dla OSP. Spotkanie było również okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP.

 

 

tekst i zdjęcia: KP PSP Wągrowiec