Jesteś tutaj

"Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby"

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Super Wiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby” oraz akcji prewencyjnej „Zgaś Ryzyko” w Komendzie Powiatowej PSP w Wągrowcu w dniu 14 kwietnia 2016 r. gościła grupa uczniów pięciu klas trzecich z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu. W trakcie wizyty omówiono zasady bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska oraz ekologii. Ponadto odbyła się prelekcja filmów, które zobrazowały zagrożenia pożarowe i sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru np. w trakcie użytkowania kuchni. Uczniom i opiekunom wręczono ulotki tematyczne „CZAD CICHY ZABÓJCA” oraz  przedstawiono zasady działania czujek pożarowych i czujników do wykrywania tlenku węgla. Kolejnym etapem wizyty była prezentacja sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, będącego na wyposażeniu samochodów i przyczep pożarniczych. Celem programu jest promocja bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii.