Jesteś tutaj

Strażacy z Wągrowca szkolą Ochotników całego Powiatu

 

W 2018 roku odbyły się kolejne szkolenia prowadzone przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i skierowane były dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wągrowieckiego.  Szkolenia te obejmują część teoretyczną i praktyczną a kończą się egzaminem. Część praktyczna realizowana jest na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu oraz w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Kursy realizowane są w systemie zaocznym, tak aby była możliwość udziału w szkoleniach jak największej ilości druhów, którzy mogą w ten sposób pogodzić pracę zawodową z działalnością strażaka ochotnika. W mijającym roku były to szkolenia: podstawowe ratowników OSP, ratownictwa technicznego, dowódców oraz naczelników OSP. Ukończenie poszczególnych kursów „programowych” daje ochotnikom możliwość pełnienia odpowiedniej funkcji w ramach działań ratowniczych. Łącznie we wszystkich kursach brało udział 150 członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszystkim absolwentom kursów gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz właściwymi samorządami.

Oprócz powyższych szkoleń „programowych” Państwowa Straż Pożarna organizuje dla Ochotników ćwiczenia praktyczne na obiektach. Ćwiczenia takie mają charakter niezapowiedziany czyli jednostki są alarmowana poprzez załączenie syren alarmowych w wybranych jednostkach OSP. Taki sposób wezwania ochotników daje również możliwość sprawdzenia gotowości jednostek do podjęcia działań i pokazuje jaki jest realny czas alarmowania, zbiórki druhów i dojazdu do ewentualnego zdarzenia, co następnie jest wykorzystywane między innymi podczas dokonywania analizy zabezpieczenia operacyjnego danego obszaru Powiatu.

 Inną formą doskonalenia jakie Państwowa Straż Pożarna w Wągrowcu realizuje wspólnie z Ochotnikami jest szkolenie w formie warsztatowej. Takie szkolenia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i nie jest tutaj  ważny parametr czasu ale treść zajęć, które są realizowane na poszczególnych stanowiskach tematycznych. W czasie warsztatów jest czas na testowanie sprzętu, wspólne dyskusje, wymianę doświadczeń. Taka forma zajęć jest dobrze oceniana przez strażaków ochotników.

Współpraca ochotników z zawodowymi strażakami jest bardzo ważna bo, aby wspólny system jaki tworzą strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej działał sprawnie, element współpracy jest niezbędny.

Tekst: mł. asp. Sławomir Wyrzykowski

Zdjęcia: KP PSP Wągrowiec