Jesteś tutaj

Strażacy ewakuowali szkoły.

 

    W okresie jesiennym, funkcjonariusze z wydziału kontrolno – rozpoznawczego KP PSP w Wągrowcu,  odwiedzili kilka  placówek oświatowych w celu zweryfikowania sposobów oraz sprawności przeprowadzenia próbnych ewakuacji, które są obowiązkowe i wynikają wprost z przepisów p.poż.. Wizyty były niezapowiedziane, dodatkowo strażacy aby urealnić wystąpienie zagrożenia, zadymiali drogi ewakuacyjne. Utrudnienie to powodowało pewne zamieszanie i drobne błędy podczas ćwiczeń. Po zakończeniu zadania,  szczegółowo omówiono problemy i trudności które mogą wystąpić , gdy zachodzi konieczność ewakuowania placówki. Wyrażono nadzieję że nabyta wiedza i umiejętności nigdy nie będą musiały być wykorzystywane i sprawdzane w realnych zdarzeniach.

 

 

Opracował: mł. kpt. Maciej Roman

Zdjęcia; st. kpt. Jacek Rochowiak