Jesteś tutaj

Przekazanie samochodu dla OSP Wapno

Przekazanie samochodu dla OSP Wapno

7 października 2019 roku na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnie miał miejsce uroczysty apel podczas, którego oficjalnie został przekazany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla miejscowej jednostki oraz wręczone zostały umowy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wągrowieckiego w ramach zadania publicznego „Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.

Ten ważny dzień dla miejscowej jednostki uświetnili swoją obecnością znamienici goście:

Pani Marta Kubiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

Pan Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki,

Pan st. bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,

Pan mł. bryg. Ryszard Skiba – Komendant Powiatowy PSP w Chodzieży,

Pan Maciej Kędzierski – Wójt Gminy Wapno,

Pan Radosław Piechowiak – Przewodniczący Rady Gminy Wapno.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Krzysztofa Witkowskiego Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu bryg. Zbigniew Dziwulski, który powitał wszystkich zaproszonych gości oraz druhów z OSP.

Samochód, o który wzbogaciła się Ochotnicza Straż Pożarna w Wapnie został przekazany z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży. Samochód MAN GCBA posiada 5 tyś. litrów wody i znacznie wzmocni potencjał ratowniczy, zarówno na terenie gminy jak i całego powiatu wągrowieckiego.

W trakcie uroczystego apelu wręczone zostały umowy dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które realizują zadanie publicznego w ramach akcji „ 5000+ dla każdej OSP”. Umowy wręczyła pani Poseł Marta Kubiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak oraz Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu st. bryg. Zbigniew Dziwulski.  

 

zdjęcia i opracowanie: mł. ogn. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu