Jesteś tutaj

Podsumowanie 2019 roku w KP PSP w Wągrowcu

Podsumowanie 2019 roku w KP PSP w Wągrowcu 
2 marca 2020 roku w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu odbyła się narada roczna podsumowująca działalność w 2019 roku.
Tegoroczną naradę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach:
- mł. bryg. Dariusz Matczak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP;
- dh Andrzej Woźnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP;
- Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki;
- Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego;
- Grzegorz Bałdyga – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji;
- burmistrzowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin; 
- przedstawiciele nadleśnictw: Durowo, Łopuchówko, Podanin;
- przedstawiciele służb, straży i inspekcji z terenu powiatu wągrowieckiego;
- komendanci gminni, miejsko-gminni Związku OSP z terenu powiatu;
- prezesi jednostek OSP włączonych do KSRG.
Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu st. bryg. Zbigniew Dziwulski, który w prezentacji multimedialnej przedstawił najważniejsze informacje i wydarzenia jakie miały miejsce w 2019 roku w zakresie działalności operacyjno–szkoleniowej, kontrolno–rozpoznawczej, kwatermistrzowsko–technicznej, finansowej oraz kadrowo–organizacyjnej. . Był to również doskonały moment, żeby skierować podziękowania dla kierownictwa PSP, samorządowców, zaprzyjaźnionych służb, firm i instytucji. 
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  - mł. bryg. Dariusz Matczak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim przybyłym gościom,  wągrowieckim strażakom oraz druhom OSP, za służbę i zaangażowanie. Następnie omówił główne założenia Państwowej Straży Pożarnej na rok 2020. Komendant Wojewódzki podkreślił, że trwają zintensyfikowane prace nad kolejną ustawą modernizacyjną dla służb MSWiA. 
Słowa uznania i podziękowania za wzorową służbę dla całej załogi KP PSP w Wągrowcu złożyli również zaproszeni goście, którzy zapewnili chęć dalszej współpracy oraz wsparcia działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu. 
Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu przedstawił plany na 2020 roku, gdzie jednym z większych przedsięwzięć będzie zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG Wągrowiec. Komendant Wojewódzki PSP wraz z Komendantem Powiatowym PSP  wspomnieli również o ważnym wydarzeniu jakie czeka Komendę Powiatową PSP w Wągrowcu, którym będzie organizacja Wojewódzkiego Dnia Strażaka połączona z nadaniem sztandaru dla tutejszej Komendy Powiatowej PSP.  
zdjęcia i opracowanie: mł. ogn. Piotr Kaczmarek, KP PSP w Wągrowcu