Jesteś tutaj

Odprawa operacyjna OSP

Dnia 9 sierpnia 2019 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu odbyła się odprawa operacyjna z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Podczas odprawy omówione zostały zasady współpracy OSP z Komendą Powiatową PSP w Wągrowcu w zakresie aktualizacji wykazów członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, współpracy i prowadzeniu łączności ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego oraz przekazano informacje dotyczące dotacji dla jednostek OSP w ksrg i OSP spoza ksrg co do sposobu realizacji zadania, rozliczeń i terminów.
Kolejnym tematem, który został szeroko omówiony to taktyka gaszenia pożarów na polach uprawnych gdzie szczegółowo omówiono zasady prowadzenia rozpoznania, poruszania się pojazdami pożarniczymi, sposoby podawania prądów gaśniczych z uwzględnieniem zasad użycia zraszaczy zamontowanych w pojazdach i niezbędnych czynnościach obsługowych pojazdu po powrocie z pożaru na polu.