Jesteś tutaj

OSP

Teren powiatu wągrowieckiego chroni i operacyjne zabezpiecza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 43 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podział jednostek ochrony przeciwpożarowej

Jednostki terenowe:
26 - Ochotniczych Straży Pożarnych typu S-1
4 - Ochotnicze Straże Pożarne typu S-2
1 - Ochotnicza Straż Pożarna typu S-3
1 - Ochotnicza Straż Pożarna typu S-4
11 - Ochotniczych Straży Pożarnych typu M-1
 
W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zgodnie z zawartymi porozumieniami z samorządami lokalnymi jako jednostki najbardziej mobilne, znajdują się następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:
JRG przy KP PSP Wągrowiec    
OSP Panigródz typu S-1
OSP Wągrowiec typu S-1
OSP Damasławek typu S-2
OSP Gołańcz typu S-2
OSP Wapno typu S-2
OSP Łekno typu S-2
OSP Mieścisko typu S-3
OSP Skoki typu S-4
 
Tabela przedstawiająca stan ilościowy i typ jednostek OSP w poszczególnych gminach:
Gmina Typ S4 Typ S3 Typ S2 Typ S1 Typ M1 Ogółem W tym KSRG
Damasławk     1 3   4 1
Gołańcz     1 5 6 12 2
Mieścisko   1   5   6 1
Skoki 1     4 2 8 1
Wapno     1 2   3 1
gm. Wągrowiec     1 6 3 10 1
m. Wągrowiec    

 

1     1
Ogółem 1 1 4 26 11 43 8
 

Ważnym przedmiotem operacyjnego zabezpieczenia powiatu wągrowieckiego jest wyposażenie jednostek w odpowiedni sprzęt. Zarówno PSP jak i OSP są dobrze wyposażone.
W gotowości bojowej znajduje się:
samochody ratowniczo - gaśnicze
7 - pojazdów ciężkich gaśniczych typu GCBA,
19 - pojazdów średnich gaśniczych typu, GBA i GBM, GBAM,
15 - pojazdów lekkich gaśniczych typu GLM,
pojazdy specjalne:
1 - samochód ratownictwa technicznego SLRt,
1 - samochód dowodzenia i łączności SDŁ,
1 - podnośnik SH-25,
4 - samochody operacyjne SOp,

Znaczną siłę bojową przedstawia skład jednostek z KSR-G na ich wyposażeniu znajduje się :
5 - pojazdy ciężkie gaśnicze: GCBA 6/32,
6 - pojazdów średnich gaśniczych: GBA 2,5/16, GBAM 2(8+8),
1 - pojazdy lekkie GLM,
2 - pojazdy Sop.
4 - zestawy sprzętu hydraulicznego

Istotnym elementem skutecznej działalności ratowniczo-gaśniczej jednostek straży pożarnych jest właściwe przygotowanie - wyszkolenie strażaków ratowników. Komenda Powiatowa PSP kładzie bardzo duży nacisk na ten element swojej działalności tj. przygotowanie strażaka ratownika do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. szczególnie zależy nam aby jednostki wchodzące w skład KSRG, te na których spoczywa ciężar prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych były przeszkolone w pełnym zakresie ( szeregowych OSP, ratownictwo techniczne, ratownictwo przedmedyczne).
Jednostki z KSRG zostały wyposażone w torby medyczne PSP R-1, oraz deski ratownicze pozwalające udzielić stosownej pomocy przedmedycznej w różnych zdarzeniach.

ALARMOWANIE JEDNOSTEK OSP

Jednym z ważniejszych elementów operacyjnych jest szybkie i skuteczne alarmowanie jednostek OSP do zdarzeń. Na terenie powiatu posiadamy w jednostkach z KSRG system selektywnego alarmowania jednostek na syrenę oraz strażaków na przywoływacze i powiadamianie na indywidualne telefony komórkowe strażaków. Przywoływacze i telefony komórkowe są skutecznym i szybkim sposobem alarmowania jednostki a zarazem cichym gdyż nie potrzeba włączać syren alarmowych.